CÔNG TY HÀNG ĐẦU VỀ GIẢI PHÁP IOT Ở VIỆT NAM.
Nâng cao hiệu quả quản trị nhờ các giải pháp kết nối tập trung nhiều thiết bị…

 Giải pháp hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp , tổ chức, chính quyền trong công tác phân phối truyền thông bằng âm thanh ( tuyên truyền, quảng cáo, thông báo…)   

Với việc xây dựng theo mô hình quản lý tập trung không những tạo ra khả năng phân luồng thông báo tới các cơ sở mà còn giúp cho việc biên tập, lập lịch phát thông báo, quản lý thông báo trở nên dễ dàng qua mạng LAN/Internet.

  • Quản lý và phê duyệt bản tin thông báo.
  • Biên tập thông báo dễ dàng.
  • Chế độ phát thông báo theo lịch.
  • Chế độ phát thông báo khẩn cấp.
  • Nguồn phát thông báo đa dạng ( từ các tệp âm thanh, trực tiếp bằng micro, tiếp sóng nguồn internet, FM số 87- 108 MHz).
  • Cho phép thiết lập phân luồng thông báo theo khu vực.

Truyền tải, quản lý thông tin hiệu quả
Quản lý tập trung
    Tích hợp các thiết bị phát thanh vào một hệ thống điều khiển. Dễ dàng quản lý các thiết bị và điểm phát.
Quản lý từ xa
    Điều khiển các thiết bị phát thanh mọi lúc, mọi nơi thông qua website và ứng dụng trên điện thoại.
Quản lý đồng bộ
    Điều chỉnh nội dung, thời gian phát thanh đồng bộ ở các thiết bị, điểm phát. Đảm bảo tính hệ thống trong phân phối thông tin truyền thông.

Sản phẩm tiêu biểu